Betaalfuncties

Wilt u dat klanten direct online afrekenen voor diensten of bestellingen? Bijvoorbeeld om een factuur direct online te betalen, of om bij de aanvraag van een nieuwe sleutel deze direct af te rekenen? Daarvoor hebben wij een kassa ontwikkeld met daarin een of meer betaalfuncties zoals iDeal of PayPal. De module is kant en klaar en kunnen wij eenvoudig integreren in uw dienstverlening. 

Andere cases

Politie en Openbaar Ministerie

YourRequest heeft voor de politie, het OM en het CJIB vele diensten ontwikkeld ten behoeve van burger en bedrijfsleven. De kracht van YourRequest om in korte tijd een innovatieve dienstverlening te ontwikkelen en operationeel te maken was hierbij de succesfactor.  Voor de politie is over de periode 2006 tot medio 2016 het portaal www.mijnpolitie.nl  ontwikkeld en ge-exploiteerd. Over …
Lees meer

EasyMaintain

Voor de bouw- en installatiebranche heeft YourRequest een modern portal ontwikkeld dat generiek inzetbaar is. Samen met partners uit de branche hebben wij functionele modules ontworpen die optimaal passen binnen de processen in deze branche: indienen van storingsmeldingen, online en via de telefoon. Alle routering en beheer van meldingen wordt hierin voorzien; documenten delen om …
Lees meer

Vastgoed Dashboard

  YourRequest heeft voor vastgoedbeheerders een innovatief vastgoeddashboard ontwikkeld samen met de Bouwmeester Groep. Dit dashboard geeft in 1 oogopslag inzicht in de algehele status van het vastgoed. Op basis van NL/SfB codering worden objecten vastgelegd in een register en worden hierop periodieke activiteiten gedefinieerd. Bijvoorbeeld een keuring van de sprinklerinstallatie iedere drie maanden door een …
Lees meer

Gemeenten

Een van de uitgangspunten bij de recente decentralisaties van de zorg is dat mensen langer thuis blijven wonen en dat mantelzorgers een grotere rol gaan vervullen. En de gemeente coordineert en springt bij. Maar hoe faciliteert u dit?  Als gemeente koopt u zorg in bij zorgaanbieders, maar u wilt wel inzicht hebben in de hoeveelheid geleverde …
Lees meer

Warmtemonitor

Per 1/1/2014 is de warmtewet in werking getreden. De warmtemonitor van YourRequest helpt warmteleveranciers, waaronder ook bijv. woningcorporaties of VVE's met centrale ketelinstallatie(s),  een contractregister, periodiek het rendement van de ketel te berekenen en te hierover te rapporteren en een storingsregister inclusief compensatieregel in te stellen. De warmtemonitor biedt alle ondersteuning om deze dienstverlening optimaal …
Lees meer