Onze service

YourRequest is een zakelijke dienstverlening waarmee uw organisatie nieuwe media inzet in de communicatie naar uw klanten. Persoonlijke informatie voor uw klanten ontsluit u eenvoudig en doeltreffend. Veilig en vertrouwd, in uw look & feel.

U kunt onze services te vergelijken met een "glasplaat op internet". Hierop projecteert u  informatie uit uw achterliggende systemen die u met uw klanten wilt delen. Of informatie van uw klanten kunt terugontvangen. U bent transparant naar uw klanten met bijv. de  status en voortgang van meldingen, aanvragen, planning en afspraken, documenten etc. Onze "glasplaat"-dienstverlening is modulair opgezet zodat deze ook in uw wensen kan voorzien.  Zonder noemenswaardige ICT inspanningen aan uw kant. Wij leveren onze services standaard als cloud-dienst, dus u hoeft zich niet druk te maken over (functioneel of technisch) beheer, veiligheid, hardware of wat dan ook. 

Onze "glasplaat" is gevuld met een scala aan bouwstenen waarmee uw gewenste functionaliteit snel is in te richten.

system-icon-1

ERP systeem

pijlen-head

system-icon-2

Backoffice

pijlen-head

system-icon-3

Financieel

pijlen-head

system-icon-4

Planning

pijlen-head


Klik voor een overzicht van onze services

Status en voortgang

Agenda

Gestructureerde
formulieren

Machine learning 
intelligentie

Mail en
notificaties

Maps en locatie

Custom


 

pijlen-head

Klanten en
partners

 

Cases

DigiD assessment

YourRequest voert jaarlijks in samenwerking met onze EDP-auditor de DigiD assessments op onze (DigiD-)services uit. De penetratietesten op de systemen worden uitgevoerd door ons vaste ICT beveiligingsbedrijf Secwatch. Daarmee hebben wij alle expertise in huis om deze assessments conform de eisen en richtlijnen van Logius uit te voeren op uw DigiD-aansluiting. Lean & mean, met …
Lees meer

Afsprakenmonitor

Ook voor de vastgoedsector ontwikkelt YourRequest applicaties. Bijvoorbeeld voor bouwbedrijven en aannemers een communicatieplatform waarmee u uw communicatie met uw opdrachtgevers en onderaannemers stroomlijnt. Alle betrokkenen hebben altijd inzicht in de gemaakte afspraken, planning en de meest recente tekeningen.   Read More
Lees meer

Politie en Justitie

YourRequest ontwikkelt en exploiteeert voor politie, OM en CJIB een scala aan services via het persoonlijk, veilig en vertrouwde portaal mijnpolitie  waarmee deze organisaties hun dienstverlening verbeteren, kosten besparen en hun innovatieve slagkracht tonen. De services die YourRequest aan Justitie levert zijn de aangiftevolgservice, waarmee burgers en bedrijven de status en voortgang van hun aangifte bij de …
Lees meer

Gemeenten

Een van de uitgangspunten bij de recente decentralisaties van de zorg is dat mensen langer thuis blijven wonen en dat mantelzorgers een grotere rol gaan vervullen. En de gemeente coordineert en springt bij. Maar hoe faciliteert u dit?  Als gemeente koopt u zorg in bij zorgaanbieders, maar u wilt wel inzicht hebben in de hoeveelheid geleverde …
Lees meer

Warmtemonitor

Per 1/1/2014 is de warmtewet in werking getreden. De warmtemonitor van YourRequest helpt warmteleveranciers, waaronder ook bijv. woningcorporaties of VVE's met centrale ketelinstallatie(s),  een contractregister, periodiek het rendement van de ketel te berekenen en te hierover te rapporteren en een storingsregister inclusief compensatieregel in te stellen. De warmtemonitor biedt alle ondersteuning om deze dienstverlening optimaal …
Lees meer